Göktürk Erkek İzci Oymağı

Göktürk Oymağı
Göktürk Erkek İzci Oymağı
Oymakbaşı


             
      Karga Obası                                                                                Horoz Obası     
Zahid KAHRAMAN                                                        Mehmet Oğuz KARABEKİROĞLU
Burak ELALTUNTERİN                                                 Muhammed Fatih ÇANKALOĞLU
Onur ÖZTÜRK                                                                Veysi Mustafa KAYA
Ahmet Burak YATGIN                                                    Muaz Talha KOPAL
Zeki ARKUN                                                                   Muhammed Ali DABAKOĞLU
İbrahim Musab KAHRAMAN                                        Fatih Buğra ÖZEN
                                                                                         Hasan Şamil ÇANKALOĞLU