Osmanlı Türkçesi

 (Eserler Atatürk Kitaplığı arşivindedir)
İzcilik 1923 (B.P.)- ( İBB Atatürk Kitaplığı)
İstanbul'daki İdman ve İzcilik Hareketine Dair
- İstanbul Vilayeti Türk İzciler Ocağı Nizamname-i Esasisi

- İzci rehberi M. Sami KARAYEL
- İzci Ocağının İç Nizamnamesi
- Sultanahmet'te  Osmanlı İzcileri(Fotoğraf)