Yurdumuzda İzcilik

-Tarihi, dünya izciliği kadar eski olan yurdumuzdaki izcilik değişik devrelerden geçmiştir. 1910 yılında SAY ve TEBEBBU adlı dergide Ragıp Nurettin EGE izcilikle ilgili yazılar yayınlanmıştır. (R.Nurettin EGE, Lozan'da yaşamakta ve keşşaflıkla ilgili yazılarla tüm dünyaya yayılmaya başlayan izciliği Türk Gençliğine tanıtmaya amaçlıyordu.)İzciliğin ilk uygulayıcıları arasında Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi öğretmenleri AHMET ve ABDURRAHMAN ROBENSON KARDEŞLER, Manastır Öğretmen okulu Müdürü EDHEM Nejat Bey ve İttihat Mektebi Müdürü NAFİ ATIF KANSU‘ nun isimlerini görüyoruz.
-İzciliğin ilk gelişi ile teşkilatlanması arasında geçen süre dikkate alındığında ilk çalışmaların Edirne'de askere hazırlık amacı ile başlatıldığını, İstanbul Galatasaray Lisesinde ise Ahmet ve Abdurraman Kardeşlerin keşşaflık eğitimine ağırlık verdiklerine görmekteyiz. Daha sonra İstanbul Lisesi Darüşafaka Lisesinde sistemli çalışmaların yayıldığını görmekteyiz.

-Her ne kadar 1908 yılından itibaren izcilik çalışmaları yurdumuzda görülmüşse de asıl kuruluş tarihi uzman PARFITT'in ülkemize davet edilmesi ile yani 1912 yılı olarak kabul edilmektedir.

  Balkan Savaşı izcilik çalışmalarını tamamen durdurur. Savaş sonrasında Belçikalı uzman Harold PARFITI' 1912 yılında ülkemize davet edilerek teşkilatlanmayı kurması istenir. İlk kurulan "Keşşaflık Cemiyeti İzci Ocağı" Harbiye Nezaretine bağlanır.
Birinci dünya savaşı ve Çanakkale Savaşı nedeniyle İzciler kısa bir askeri eğitimden sonra cepheye gönderilirler. Bu nedenle izcilik çalışmalarına yine ara verilir.
  İlk izcilik lider yetiştirme kursu 24 Nisan 1914 yılında açılır. Daha sonra (Haziran/1914) 260 gence izci lideri kursu açılır.
İlk izci kampı ise 26 Temmuz 1914 tarihinde Kilyos' ta açılmıştır.
  1916 yılında Alman Albay Von HAFF, Osman Genç Dernekleri adlı yeni bir teşkilat kurar
1915-1916 yıllarında Osmanlı Genç Dernekleri Genel Müfettişi olan Mustafa Kemal verdiği raporda "Terhis edilecek askerlerin yaratacağı boşluğu doldurmak amacı ile Osmanlı Derneklerinin yaygınlaştırılmasını önerir". Ancak savaş nedeniyle izcilik çalışmaları yeniden kesilir.
Cumhuriyetle birlikte izcilik çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığına, 1969 yılı itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlandı.
  09 Kasım 1942 yılında ilk resmi talimat yayınlandı. 1947 yılında Mehmet ARKAN' ın başkanlığında ilk resmi yurt dışı temasımız Fransa Mossion Jamboriesinde gerçekleştirilmiştir.
  01 Aralık 1950 tarihinde Dünya İzcilik Teşkilatına üyeliğimiz kabul edilmiştir.
Türkiye İzciler Birliği 05 Eylül 1955 tarihinde kurulmuş ve etkin çalışmalar yapmıştır. Sonradan izciler Birliği Derneği adını almış ve 12 Eylül 1980 tarihinde tamamen kapanmıştır.
  1987 yılında Türk Kız İzcileri Dünya Teşkilatına üye olmuştur.
  1983 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının birleştirilmesi ile kurulan "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" döneminde de izcilik çalışmaları farklı bir boyut kazanmıştır.1912  İlk izcilik uygulamaları İstanbul’da görülür (Darüşşafaka, Galatasaray ve İstanbul Liselerinde).
          Yine aynı yıl, Belçika İzcilik Teşkilatından
Herold Parfit getirtilir. H. Parfit, izciler ocağını kurar.  
1914  “İzci Rehberi” adlı eser yayınlanır (
Darüşşafaka Lisesi Beden eğitimi öğretmeni ve Oymakbaşı 
          B. Sami Karayel tarafından).
1914  24 Nisan’da İstanbul’da İstanbul-Kağıthane sırtlarında ilk “Oymakbaşı Kursu” açılır ve 16
          oymakbaşı başarılı olur.
1920  İstanbul’da bir çok izci oymaklarının oluştuğu görülür.
1923 
BP’nin “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” adlı eseri Türkçe’ye çevrilir.
1926  Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda izci oymakların kurulması istenir.
1927  Ankara’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine Türkiye İzcileri de iştirak eder.
1928  12 Mayıs’ta “Türkiye Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı Kanunu” kabul edilir (1246
          sayılı). Bu kanunla izcilik devletin kontrolü ve denetimi altına alınır.
1949  “Erkek İzciler Yönetmeliği” yürürlüğe girer (Daha sonraki yıllarda da Yavrukurt ve Kız İzciler
          Yönetmelikleri kurulur).
1950 
Türkiye İzcileri, Dünya İzcilik Teşkilatı üyeliğine kabul edilir.
1955  Ankara’da İzciler Birliği Derneği kurulur.
1957  İzmir’de Ege Birliği Derneği kurulur.
1968  Milli Eğitim Bakanlığınca kapsamlı olarak “Türkiye İzcileri Yönetmeliği” yürürlüğe konulur.
1970  İzcilik Milli Eğitim Bakanlığından alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine devredilir.
1972  Türkiye Kız İzcileri, Dünya Kız İzcilik Teşkilatına kabul edilir.
1991  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde
“İzcilik Federasyonu” kurulur.
2006  Türkiye İzcilik Federasyonu “ÖZERK” haline gelir.