İzciliğin Tarihçesi
Baden POWELL(B.P) 
  


      İzcilik çalışmaları -resmi tarihe göre- ilk kez İngiltere'de başlamıştır. İzcilik düşüncesini ortaya atan kişi Gillwell Lord'u Baden Powel'dir. İzciler kısaca BP olarak anmaktadır. BP izcilik çalışmalarının niçin gerekli olduğunu ve çalışmaya nasıl başladığını "Erkek Çocuklar İçin İzcilik" adlı kitabında izciliğe başlamasını öyle anlatmaktadır “İngiltere sahillerinde dört kardeşimle birlikte bir deniz izcisi olarak dolaştığım günler, çocukluk yıllarımın en güzel anılarıdır. Gerçi bizler gerçek bir deniz izcisi değildik, çünkü o zaman deniz izciliği denilen birşey yoktu. Bir yelkenlimiz vardı, her mevsim ve havada bu yelkenlide yaşar ve onunla denizlerde dolaşırdık çok eğlenirdik. Bu yaşantının zevkini çıkardığımız gibi zorluklarına da katlanırdık. Öğrenciyken boş zamanlarımda, ormanlarda tavşan yakalayarak ve onları pişirerek, kuşları gözlemleyerek ya da hayvanların ayak izlerini takip ederek hayali izcilik yapardım. Asker olunca Hindistan ve Afrika ormanlarında yaptığım avcılık ve Kanada'nın orman köylerinde geçirdiğim yaşam, benim için çok zor ama bir o kadar da zevkli olmuştur. Daha sonra Güney Afrika’daki çatışmalarda tam bir izci gibi yaşamak fırsatını buldum. Evet bu yaşantı bana o denli zevk vermişti ki "bunu neden ülkemin gençleri de tatmasın diye düşündüm" diye yazmıştır B.P. 

İzci sözcüğü izci, iz süren, iz kovalayarak aradığını bulabilen kimse anlamına gelir. Geçmiş yüzyıllarda askerlikte ve avda iz takip etmek, iz sürmek bir meslek olarak kabul edilirdi.
Günümüzde ise, halk arasında ve askerlikte izci ve izcilikten söz edilir ve yararlanılır. Kelime olarak çok dar bir anlamı bulunan, izci ve izcilik sözcüğü (Pathfinder, Boyscout) İngitere’de domuş, dünyaya yayılmıştır. İlk ortaya çıkışı askeri amaçlıdır.Yüzyılın başlangıcında, İngiltere ile Afrikadaki sömürgeleri arasındaki savaşlarda ingilizler çok zor durumlarda kalmışlardır. O zaman genç bir asker olan Baden Powel, bu savaşta yer alıyordu. İngiliz askerleri iyi savaşıyorlar fakat geceleri hiçbir şey yapamıyorlardı, ağaç yapraklarının hışırtılarından korkuyorlar, gece takiplerinde gündüz olduğu gibi hareket edemeyerek yollarını şaşırıyorlar en küçük engellere takılıyorlardı. Powell, ileride bu tür koşullara alışık, küçük yaştan itibaren doğayla içiçe olan bir teşkilat kurmayı planlamış ve aynı
zamanda kız-erkek bütün gençlere dürüstlük ve irade sahibi olmak için gerekli ilkeleri vermenin yardımcı olacaığnı düşünerek ordudan emekli olduktan sonra kendini izciliğe adamıştır.

Temel ilkeleri, 1920 yılında Londra Olimpiyatları nedeniyle yapılan izci toplantısında belirlenmiştir. Baden Powell burada Dünya Baş izcisi olarak seçilmişir ve İzcilik çalışması uluslararası nitelik kazanmıştır. Bu yayılmalardan, Tanzimat Dönemi ile askeri alanda başlayan yenilikleri almakta tereddüt etmeyen Osmanlı Devlet adamları da etkilenmişler, özellikle yurt dışına eğitim için gönderilen kişiler, yurda döndüklerinde Avrupa’daki yenilikleri Osmanlı toplumuna da getirmişlerdir İzcilik de böyle bir etkinin sonucunda Osmanlı Devletine girmiştir.

Kronolojik Sıra 
1907   Brownsea adasında 24 çocukla ilk Deneme kampı yapıldı. Katılımcı çocuklara “Boy Scout” adı verildi.
1908   Baden
Powell, Scouting for Boys “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” adlı eseri yayınlandı.
1910   İngiltere’de kayıtlı izci sayısı 10.000’i geçti. Kız İzcilik ve Deniz İzcileri Teşkilatları kuruldu.  Yine aynı yıl içerisinde emekli olan
BP’ye İngiltere Kralı (VII. Edward) tarafından “Şövalye” nişanı verildi.
1913   Yavrukurtluk teşkilatı kuruldu.
1917   Ergin İzcilik Teşkilatı kuruldu.
1919   Lider eğitimi amacıyla
Gilwel Park” açıldı.
1920  
İlk Dünya İzcilik Jamborre’si Londra’da yapıldı. Dünya İzcilik Teşkilatı kuruldu. Başkanlığına Baden Powell getirildi.
1922   BP’nin “Ergin İzciliğin Başarısı” adlı eseri yayınlandı.
1926   Sakat-özürlü çocuklar için ayrı bir teşkilat kuruldu.
1941   Hava İzciliği Teşkilatı kuruldu.
1941   Baden
Powell (84) hayata veda etti. Vasiyeti üzerine izcilik ilhamını aldığı Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gömülmüştür