İzcilik Nedir?


İzcilik Nedir :   

 İzcilik; gönüllü, uluslararası, üniformalı, çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir gençlik hareketidir.
      İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir. İzcilik, çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır.
      Bu özellikleri ile izcilik, uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim niteliği taşır. Bu nedenle de izcilik tüm dünyada öğretimi destekleyen bir etkinlik olarak değerlendirilmiş ve okullara bağlı olarak izcilik organizasyonları kurulmuştur.
      İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat doğada eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, dayanıklılık, cesaret gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri düşüncesinden doğmuştur. Kişinin eğitimi, bedenen ve düşünsel olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminde etkili bir etkinlik olarak kabul görmektedir.